lmnp

IDMON - LMNP

L’espai virtual d’aprenentatge IDMON està construït en una plataforma Moodle i pretén oferir materials d’aprenentatge i suport a estudiants d’ESO, Batxillerat i formació d’adults.

Mini Unitats Didàctiques (MUDs) que tenen com a objectiu millorar el lèxic dels usuaris, idealment alumnes de secundària i batxillerat. La pantalla principal permet triar entre quatre nivells de dificultat i cada nivell té tres àmbits lèxics. L’aplicatiu pot ser útil des d’alumnes d’incorporació tardana com al preuniversitaris i, de fet, molts professors de llengua

Exposició virtual sobre Maria Àngels Anglada. Produïda amb el suport de la Càtedra M.Àngels Anglada i la Institució de les Lletres Catalanes en motiu dels deu anys de la mort de l’escriptora.

Avui presentem aquest curs Moodle de Llengua castellana i literatura. Està destinat a estudiants de 1r simulation LMNP i conté un bon grapar de recursos i activitats encaminats a millorar la competència lingüística de l’alumnat. Hem fet aquest projecte en col·laboració amb Anna Pujol i Albert Mayol. Es distribueix a través del portal Alexandria.

Curs de Moodle per a 1 d’ESO. Es tracta d’un projecte fet amb col·laboració amb Anna Pujol i són deu unitats amb continguts i activitats que abracen el currículum de llengua catalana de 1r d’ESO. Es distribueix a través del portal Alexandria i el professorat es pot descarregar el curs i tenir un patró bàsic

Avui presentem aquest curs Moodle de Llengua castellana i literatura. Està destinat a estudiants de 1r d’ESO i conté un bon grapar de recursos i activitats encaminats a millorar la competència lingüística de l’alumnat. Hem fet aquest projecte en col·laboració amb Anna Pujol i Albert Mayol.

En el darrer número d’Escola catalana, he publicat un article sobre les aplicacions didàctiques de MUDS de MOTS. És la ponència que vaig presentar al XIV Tallers de Llengua i Literatura catalana. El podeu llegir seguint aquest

Dissabte vaig participar amb una ponència als Tallers de llengua i literatura catalanes. Vaig presentar la pàgina de «MUDSdeMOTS». Vaig fer un breu recorregut de la història del projecte, una descripció de la interfície i vaig proposar diversos suggeriments didàctics. Em sembla que va tenir una molt bona acollida. Molts participants ja coneixen aquest recurs