IDMON - LMNP

LMNP IDMON és un taller de projectes multimèdia, especialitzat en els àmbits educatius i docents que compta amb recursos humans procedents del camp de l’ensenyament i del disseny de pàgines web i materials interactius. Això permet que els nostres productes es caracteritzin tant per la seva qualitat de continguts com de disseny i navegabilitat. Bona part dels projectes que hem realitzat pertanyen a l’àmbit de la llengua i la literatura. Amb tot, el taller té en el punt de mira altres camps temàtics i està obert i preparat per a nous reptes lmnp. Estem convençuts que la incorporació de les noves tecnologies (TIC) al món de l’educació obre tot un món de possibilitats que incorpora clares millores (motivació, interacció, comprensió...) en els processos d’aprenentatge.